Medicina de familie

Medicina de familie va asigura asistenta medicala primara si continua cu rol de a preveni, de a educa, de a trata si de recuperare pentru sanatatea individuala, a familiei si a colectivitatii.

Asistența medicală primară este asigurata numai de către medicul de familie, prin cabinete medicale organizate conform Ordonanței Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea și funcționarea cabinetelor medicale, republicată, cu completările ulterioare și prin cabinete medicale care funcționează în structura sau în coordonarea unor unități sanitare aparținând ministerelor și instituțiilor centrale cu rețea sanitară proprie, ca furnizori de servicii medicale în asistență medicală primară, autorizați și acreditați potrivit dispozițiilor legale în vigoare. Pentru asistență medicală primara vă puteți adresa oricărui medic de familie care funcționează la un cabinet medical acreditat și care se află în relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate.
Calitatea de asigurat trebuie demonstrată furnizorilor de servicii medicale la cererea acestora.

Pentru a beneficia de asigurare medicala, sunt necesare urmatoarele:

 1. să comunicați angajatorului dvs. sau instituției care vă plătește asigurarea de sănătate să transmită lista nominală casei județene de asigurări de sănătate în care se află cabinetul medicului pe care l-ați ales;
 2. să prezentați medicului la care vă înscrieți o copie după ordinul de plată sau după un document din care să reiasă că plata contribuției dumneavoastră se face către casa de asigurări din județul respectiv.

Nici un asigurat nu are dreptul de a figura pe listele a doi sau mai mulți medici de aceeași specialitate (medic de familie). În caz contrar, nu veți mai beneficia de nici unul din drepturile asiguratului, prevăzute în Legea asigurărilor de sănătate.

 

Asigurații beneficiază de medicamente cu sau fără contribuție personală, pe baza de prescripție medicală eliberată de medicii care sunt în relații contractuale cu casele de asigurări de sănătate. Lista cu medicamente de care beneficiază asigurații cu sau fără contribuție personală se aprobă prin hotărâre a Guvernului. În listă se pot include numai medicamente prevăzute în Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman. În unele situații, medicul de familie vă poate da o trimitere către un medic specialist care, în urma unor consultații de specialitate, vă va acorda rețeta corespunzătoare sau va completa o scrisoare medicală pentru eliberarea rețetei de către medicul de familie.

Acte necesare pentru inscrierea la medical de familie:

 • copie act identitate adulți/certificate de naștere copii;
 • cerere tip (completata in cabinetul medical)
 • dovada ca pacientul este asigurat medical, dovada care va consta in:
 • pentru salariaţi : adeverinţă de salariat în care să se precizeze că atât angajatul cât şi angajatorul sunt la zi cu plata contribuţiei la sănătate
 • pentru pensionari : talon de pensie
 • pentru persoanele aflate în şomaj : adeverinţă de somer
 • pentru liber-profesionisti (Persoane Fizice Autorizate) : adeverinţă care atestă plata la zi a contribuţiei la sănătate
 • pentru elevi sau studenţi : adeverinţă de elev sau student
 • pentru persoanele care primesc ajutor social : adeverinţă de la Primărie
 • pentru veteranii de război : carnet de veteran de război
 • pentru persoanele cu handicap : copie după decizia de încadrare în gradul de handicap

In cazul inscrierii initiale la un medic de familie, va trebui depusa o declarative pe propria raspundere din care va rezulta faptul ca solicitantul nu este inscris la alt medic de familie.

Acte necesare pentru inscrierea la medical de familie a nou-nascutilor, sugarilor, copiilor mici si a prescolarilor:

 • certificate de nastere
 • acte de identitate ale parintelui sau ale reprezentantului legal
 • cerere semnata de parinte sau de catre reprezentantul legal

Acte necesare pentru inscrierea la medical de familie a co-asiguratilor (sot/ sotie fara loc de munca):

 • copie dupa Cartea de identitate, respectiv dupa permisul de sedere pentru cetatenii straini care lucreaza in Romania
 • dovadă de plătitor de contributie C.A.S. a asiguratului sau adeverinţă de salariat din care să rezulte că s-au plătit contribuţiile către Casa de Asigurari, respectiv chitanţă la zi de la C.A.S.M.B. în cazul Persoanelor Fizice Autorizate
 • copie după certificatul de căsătorie
 • declaraţie pe propria răspundere că persoana co-asigurată nu este înscrisă la alt medic de familie

Schimbarea medicului de familie nu se poate face decât după cel puțin 6 luni de la ultima înscriere. Pentru aceasta este necesara completarea unor formulare de inscrieri cu mentiunea numelui fostului medic de familie…..

 

“Cel mai bun doctor oferă întotdeauna cât mai puține medicamente.” 

Benjamin Franklin

iorovi |clinica medicala

Vrei un medic de familie ?

Nimic mai simplu, suna la numarul afisat si poti beneficia de cele mai complexe analize si aparatura de ultima generatie.

CLINICA MEDICALA

DATE CONTACT

adresa

Laborator Analize Medicale - Strada Moinesti, nr.54
Medicina de Familie - Strada Nicolae Oncescu, nr.6, bl.114, sc.1, parter
Stomatologie disponibila in ambele locatii

Contacteaza-ne!

_____________________

Telefon Laborator Analize Medicale (Strada Moinesti, nr.54): 0733961288

Telefon Medicina de Familie (Strada Nicolae Oncescu, nr.6, bl.114, sc.1, parter): 0744375487

Telefon Stomatologie (pentru ambele sedii): 0744375486

Email: contact@iorovi.ro

______________________

IOROVI